วิธีการใช้งาน

วิธีการสมัครใช้งาน

วิธีการสมัครใช้งาน

  1. เลือก “ลงทะเบียนผ่าน SCB Easy”
  2. ระบบจะนำสู่แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยอัตโนมัติ ให้กด “อนุญาต”
  3. ระบบแสดงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ตกลง”
  4. ระบุเลขที่บัตรประชาชน ที่ลงทะเทียนไว้กับ SCB Easy
  5. ระบุอีเมล
  6. ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล
  7. กำหนด PIN
  8. ยืนยันรหัส PIN
  9. ลงทะเบียนสำเร็จ
step1
1. เลือก “ลงทะเบียนผ่าน SCB Easy”
step2
2. ระบบจะนำสู่แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยอัตโนมัติ ให้กด “อนุญาต”
step3
3. ระบบแสดงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ตกลง”
step4
4. ระบุเลขที่บัตรประชาชน ที่ลงทะเทียนไว้กับ SCB Easy
step5
5. ระบุอีเมล
step6
6. ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล
step7
7. กำหนด PIN
step8
8. ยืนยันรหัส PIN
step9
9. ลงทะเบียนสำเร็จ
App Store หรือ Google Play
google app-store QR