วิธีการใช้งาน

วิธีการสมัครใช้งาน

วิธีการสมัครใช้งาน

 1. เลือก “ลงทะเบียนผ่าน SCB Easy”
 2. ระบบจะนำสู่แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยอัตโนมัติ ให้กด “อนุญาต”
 3. ระบบแสดงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ตกลง”
 4. ระบุเลขที่บัตรประชาชน ที่ลงทะเทียนไว้กับ SCB Easy
 5. เลือกบัญชีไทยพาณิชย์
 6. เลือกช่องทางในการรับรหัส OTP
 7. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล
 8. ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล
 9. กำหนดรหัส PIN
 10. ยืนยันรหัส PIN
 11. ลงทะเบียนสำเร็จ
step1
1. เลือก “ลงทะเบียนผ่าน SCB Easy”
step2
2. ระบบจะนำสู่แอปพลิเคชัน SCB Easy โดยอัตโนมัติ ให้กด “อนุญาต”
step3
3. ระบบแสดงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข กด “ตกลง”
step4
4. ระบุเลขที่บัตรประชาชน ที่ลงทะเทียนไว้กับ SCB Easy
step5
5. เลือกบัญชีไทยพาณิชย์
step6
6. เลือกช่องทางในการรับรหัส OTP
step7
7. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล
step8
8. ระบุรหัส OTP ที่ได้รับทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล
step9
9. กำหนดรหัส PIN
step9
10. ยืนยันรหัส PIN
step9
11. ลงทะเบียนสำเร็จ
App Store หรือ Google Play
google app-store QR